Pigcasso

Dziś otwarte:
10:00 – 21:00
Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów 14, II piętro

Regulamin Pigcasso Kraków

Regulamin kreatywnego studia malowania PIGCASSO Creative Paint House 

 

 Warunki zawarte pomiędzy spółką „FOR FUN Daniel Żółtek” (dalej zwaną jako „firma”, „organizator” bądź „Pigcasso”), zarejestrowaną pod numerem NIP 7352589946 REGON 528005750, z siedzibą w Zakopanem:

 

FOR FUN Daniel Żółtek
ul. Kościuszki 5
34-500 Zakopane

 

a odbiorcą usługi, zwanym dalej „użytkownikiem”, „uczestnikiem” bądź „gościem”. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji przez Użytkowników za pośrednictwem Witryny, zasady dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady dotyczące zabawy.

 

1.2. Osoba Rezerwująca zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do przekazania zawartych w nim informacji pozostałym osobom, z którymi będzie brała udział w zabawie.

 

1.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz rezerwacji w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

 

REZERWACJA

2.1. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez witryny w domenie i poddomenach pigcasso.pl 

 

2.2. Rezerwacja stanowiska do malowania możliwa jest w zakładce „NASZE DOŚWIADCZENIA” będącej podstroną Witryny. Dodanie rezerwacji do koszyka następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:

 

      Wybór kategorii usługi

      Wybór usługi

      Wybór dnia i godziny rezerwacji

      Wybór biletu

      Dodanie rezerwacji do koszyka

 

2.3 Bilety ulgowe przysługują dzieciom do 12 roku życia oraz młodzieży do 18 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.

 

2.4 „Bilet ulgowy plus opiekun” przysługuje tylko dzieciom do 12 roku życia i ich opiekunowi. 

 

2.5. Finalizacja rezerwacji następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:

 

Podsumowanie rezerwacji w koszyku

Uzupełnienie danych osobowych 

Wybór rodzaju płatności

Zaakceptowanie regulaminu

 

PŁATNOŚĆ

3.1. Płatność za Rezerwację dokonaną za pośrednictwem witryny możliwa jest po przybyciu na miejsce w dniu rezerwacji lub za pośrednictwem systemu płatności on-line.

 

3.2. W celu wykorzystania Vouchera jako sposobu płatności za grę, należy podczas finalizacji rezerwacji zaznaczyć opcję płatności “Voucher”. Wydrukowaną papierową wersję vouchera należy przekazać obsłudze w dniu rezerwacji przed sesją malowania.

 

3.4. Ceny wskazane na stronach Witryny www.pigcasso.pl są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 MODYFIKACJA REZERWACJI

4.1. Rezerwację można odwołać mailowo, telefonicznie bądź osobiście w lokalu. 

 

4.2. Graczom przysługuje zwrot opłat za grę wyłącznie wtedy, jeśli rezerwacja zostanie odwołana najpóźniej 24h przed zabawą. W innym przypadku są oni zobowiązani do uiszczenia pełnej opłaty za grę.

 

VOUCHERY

5.1. Istnieje możliwość zakupu voucherów prezentowych stacjonarnie, w godzinach otwarcia lokalu oraz online poprzez kontakt mailowy na adres wroclaw@pigcasso.pl.

 

5.2 Vouchery dostępne sprzedaży odpowiadają dostępnym w ofercie biletom wstępu.

 

5.3 Voucher może zostać wykorzystany w ciągu 3 miesięcy od daty jego zakupu.

 

5.4 Nie ma możliwości przedłużenia ważności vouchera.

 

ZASADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

6.1. Przed rozpoczęciem zabawy należy zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa. Bezwzględnie należy przestrzegać poleceń pracowników lokalu i stosować się do zasad dotyczących bezpieczeństwa.

 

6.2. W trakcie zabawy wykorzystywane są nietoksyczne farby plakatowe. Organizator zabawy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne reakcje alergiczne na którykolwiek ze składników farb. Dokładny skład farb jest dostępny na życzenie w lokalu. 

 

6.3. Na czas zabawy każdy z uczestników jednorazowy strój ochronny zabezpieczający ubranie oraz parę ochraniaczy na obuwie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub ubrudzenie ubrań lub obuwia.

 

6.4. W czasie zabawy należy zachować ostrożność oraz unikać ruchów gwałtownych i przesadnie intensywnych, które mogą prowadzić do kontuzji.

 

6.5. W trakcie zabawy należy pamiętać o otaczających nas innych osobach i unikać działań, które mogą zagrażać ich bezpieczeństwu. 

 

6.6. Uczestnikom na czas zabawy udostępniane są zamykane na klucz szafki w których można pozostawić wartościowe przedmioty. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone bądź uszkodzone przedmioty zabrane przez uczestników na sale w których odbywa się zabawa. 

 

6.7. W razie wypadku lub nagłego pogorszenia samopoczucia należy natychmiast poinformować obsługę lokalu. 

 

OGÓLNE ZASADY ZABAWY

7.1. Minimalny wiek umożliwiający udział w zabawie to 3 lata. 

 

7.2. Osoby poniżej 12 roku życia mogą brać udział w zabawie, tylko wraz z pełnoletnim opiekunem.

 

7.3. Zabrania się udziału w zabawie osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

 

7.4. By skorzystać z usługi, należy pojawić się na 15 minut przed zarezerwowanym czasem. Osoby, które przyjdą po wyznaczonym czasie nie będą mogły wziąć udziału w zabawie.

 

7.5. Czas przeznaczony na udział w zabawie to 60 minut. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu.

 

7.6.  Wszystkie osoby biorące udział w zabawie ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone wszelkie szkody materialne (w szczególności za te wynikające z uszkodzenia mechanicznego stołów obrotowych oraz Telewizorów i sprzętu audio video służącego w lokalu)

 

7.7. Każdy z uczestników otrzymuje w podstawowym zestawie, jednorazową strój ochronny, podobrazie, zestaw farb oraz zestaw narzędzi do malowania. Istnieje możliwość dokupienia w lokalu większej ilości farb oraz większego płótna.

 

7.8. Po skończonej zabawie obraz stworzony przez uczestnika, zostaje mu wydany w opakowaniu ułatwiającym transport. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź zniszczenie płótna podczas transportu przez użytkownika. 

 

7.9. Każdy uczestnik zabawy ma obowiązek zabrać ze sobą, stworzony w Pigcasso obraz. Zapis ten nie dotyczy jedynie obrazów stworzonych na podobraziach większych niż 40 na 50 cm. 

 

7.10. W przypadku pozostawienia obrazu u organizatora zabawy, uczestnik zrzeka się automatycznie wszystkich praw własnościowych i autorskich do obrazu.

 

URODZINY

 

8.1 Rezerwację imprezy urodzinowej można dokonać telefonicznie, mailowo lub osobiście w lokalu.

 

8.2 Robiąc rezerwację na imprezę urodzinową, uczestnik jest zobowiązany do wpłaty zadatku w wysokości 400 PLN. 

 

8.3 Uczestnik ma 3 dni na dokonanie płatności i przesłanie mailowo potwierdzenia jej wykonania, od momentu złożenia rezerwacji na imprezę urodzinową

 

8.4 Zadatek podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji na imprezę urodzinową, na nie mniej niż 72 godziny przed. W przypadku przekroczenia tego czasu zadatek nie podlega zwrotowi. 

 

DANE OSOBOWE

9.1. Podane przez Użytkownika dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez „Pigcasso” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

9.2. Oświadczenia dotyczące danych osobowych, mogą zostać przez Gracza w każdej chwili odwołane, ze skutkiem na przyszłość, przez wysłanie informacji na adres e-mail biuro@letmeout.pl lub pisemnie na adres siedziby „Pigcasso”.

 

9.3. Osoba, która zarezerwuje Pokój wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane wpisywane są podczas procesu rezerwacji. Wyrażenie wspomnianej zgody stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w procesie realizacji usługi oraz kontaktu gracza z obsługą.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego